سلام دوستان از امروز به علت نزدیک شدن به امتحانات مجبورم یک ماهی دنیای مجازی رو ببوسم بذارم کنار....

اما حوالی جام جهانی برمیگردم


موفق و موید باشید..:)
بر سر چهار راه دل تو

همیشه حق تقدم با دیگران بود

اینقدر چراغ قرمز ماند

که درب دلت را بستند

 

باز کن لعنتی من پشت در جا ماندم!