این وبلاگ برای یک سال درش تختس......


دوستان عزیز اگر تا سال دیگه زنده بودم بازم میام . 

امیدوارم سال دیگه وقتی به بعضی وبلاگ ها سر میزنم درشون تخته نشده باشه . مثلا پارسال یه ماه نبودم بعدش هم درب وبلاگ شمس و هم حلال ها تخته شده بود.....


با یه عالمه آرزو های خوب و قشنگ برای شما...


خدانگهدار تا سال دیگه.