دختری که از امروز

زخم ها مهمان زندگی اش شده اند

 و خاطره ی تلخ اسید 

زنگ شیمی را برایش اسیدی و ترش میکند......
پ.ن: حتما راجع به اتفاقات اخیر در اصفهان چیزهایی شنیدید .  گله ام از از اونایی نیست که فیوز پروندن دخترای مردم رو نابود میکنند ...بالاخره از دیوونه انتظاری نیست انشالله که گیر قانون میافتن ولی گله ام از اون دست پسرایی هست که بطری آب بر میدارن دور شهر راه میوفتن توی صورت دخترا آب میپاشن داد میزنن اسید و فرار میکنن. ..... شما شیعه اید؟!!!!!!!!