دلم پر است از همه جا ، از همه کس، اول از همه از خودم.

لطفا اگر خودتان را کامل و بالغ میدانید این مطلب را نخوانید . جدی میگویم . من حال و حوصله ی بحث کردن ندارم ! این ها فقط پریشان نوشته های ذهن یک دختر 17 ساله است!!!!!


یادمان باشد اگر انگشتمان را به سمت کسی میگیریم هنوز سه تای آنها به سمت خودمان است 

همه اش تقصیر ماست که یک مجله ی از همه جا بی خبر و بدون اطلاع از نحوه ی زندگی کسی او و دینش را به سخره میگیرد.

تقصیر من است که هیچ کس نمیداند پیامبر من چه کسی است؟ تا کی مثل کبک سر در برف فرو ببریم ؟ بس نیست؟!!


میگوید عاشق محمدم    

.

.

.

عشق به محمد و بی نمازی؟


میگوید من محمد را دوست دارم  باشد قبول است

.

.

.

.

اما آیا عاشق محمد با نامحرم دوستی میکند؟!!!!


باز میگوید من عاشق محمدم اما مگر دوستدار محمد غیبت میکند

                                         مگر عاشق محمد بی حجاب است

                                        مگر عاشق محمد در برابر ظلم سکوت میکند؟!

                                        مگر عاشق محمد پدر و مادرش را آزار میدهد؟!


به خاطر همین ها میترسم دروغ باشد اگر بگویم من محمد را دوست دارم!ولی محبتش را در دلم حس میکنم . 

انقدر با رفتارمان عکس رفتار پیامبر را به جهانیان مخابره کرده ایم که دیگران به خودشان اجازه ی هر کاری را بدهند!


                                             آیا واقعا عاشق محمدیم؟


فقط یک قدم به سمت عاشقی برداریم چنان مست عشقش میشویم که نمیگذاریم هیچ احدی به او بی احترامی کند.