آنروز به حسین (ع) اقتداکردی تو

با   آمدنت  درد  دوا  کردی  تو

با دیدن دست بسته ات فهمیدم

باز آمدی  و  لرزه به  پا  کردی  تو.


==========


در کربلا مین نبود

اما آب...