دستهایت شبیه درمان است

موقعی که دلم پریشان است


بازهم قدر من ندانستم

آفتابی که باز پنهان است


چشمهایت پر از شکوفه و گل

دل تو مثل کاخ شاهان است


با وجود تو توی خانه ی ما 

دوست داشتن چقدر آسان است.پ.ن:روز تولد مولا علی (ع) و روز مرد مبارک.