رود تاوانش را میدهد....

لب کسی را تشنه گذاشت


و حالا خودش لب  تشنه است.....


بگذار بچشد

    بگذار بچشیم


مزه ی بی آبی را


امسال محرم جور دیگری حالم را دگرگون میکند...


یاد میدهد احترام آب

احترام عطش


رود ! جاری شو

اینجا کربلای دیگری به پا شده

حسینیان تشنه اند.....


نگذار واقعه دوباره تکرار شود.....

پ.ن: اسلام علیک یا ابا عبدلله ... ایام محرم تسلیت باد