تو عجیب صبور بودی....سکوت کار هر کسی نبود اما تو به خاطر حفظ وحدت میان ما سکوتی کردی بس طولانی و بلند......ما هم فقط حرمت شکستیم و نام تو را برخود گذاشتیم اسمی که وجودم را میلرزاند شیعه ی علی!.....انقدر خوب بودی که همه ی شاعران در نوشتن از تو کم بیاورند...آنقدر خوب بودی که یتیمان با نبودت یتیم تر بشوند....باید بگویم کم آورده ام از این که از تو بگویم ...... در آخر تو خوبی بی انتهایی...


پ.ن : خدایا شکرت به خاطر آشنایی با امام علی....


عیدتون مبارک شیعیان بزرگوار....


یا علی