سلام


به دلیل مقوله ی امتحانات نهایی و اینکه تاثیرش در کنکور نود و پنج سی درصد شده . به مدت  شش هفته این وب بدون فعالیت میشود.


اشاءلله بعد از گرفتن کارنامه دوباره این وب به روز خواهد شد.


التماس دعا شدیدا


یاعلی


خدانگهدار✳