سلام دوستان اینم یه شعر تقدیم به خانم فاطمه ی زهرا عیدتون مبارک خوشحال میشم اگه اشکالات شعرم رو هم بهم بگیدیک مرد با صدای تو آرام میگرفت

یک شعر با نگاه تو هی وام میگرفت

یک قصه ی خمیده و یک درد بی شروع

با یک اشاره (الام ابی) نام میگرفت...