غصه را می شود قصه خواند

یک تراژدی از بخشی از زندگی!!!


*******************

خدایا نه به خاطر من ، نه به خاطر سوم شخص

به خاطر تک درخت کوچکی که با رویای باران چشمهایش رابست

به آسمان بگو ببارد!!!

*********************

پ.ن: کاش بارون میومد ابرا که از صبح تا حالا عصبانین اما مث اینکه قرار نیست اولین بارش زمستونی اصفهان اتفاق بیفته!:(